Duryudana Fans Club

Jenenge guru, saben dinane Pentil mulang murid-muride. Orang mung bab kompetensine sing kudu disampekake, ning kudu ana nilai moral uga sosial ing sajrone.

Dina iki, Pentil mulang ing klas X. Pelajaran sing diwulang yaiku bab wayang. Sewengine, Pentil wes maca-maca crita wayang, maklum Pentil kuwi ora ngerti bab wayang. Pentil maca crita Ramayan, Anoman obong, Sumantri ngenger, nganti crita Baratayudha. Kabeh diwaca sewengi natas, kaya pagelaran wayang tenanan.

Titiwancine mulang, Pentil takon karo muride

“Le, lakon wayang sing mbok ngerteni apa bae?”

“Anoman, pak”, “Gathotkaca, Pak”, “Arjuna, Pak”,  murid-muride padha saut-sautan mangsuli.

Pentil banjur takon, “Kae, si Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa kuwi ana ing crita apa?”

“Mahabarata, Pak”, wangsulane murid-murid kompak.

“Apik. Kuwi kabeh jenenge pandawa. Ngerti sapa mungsuhe?”

“Korawa, pak”

“Iya korawa”. jawabe Pentil karo manthuk. Sakwise kuwi Pentil ncritakake yen Pandawa kuwi mesti diakali korawa. Pentil ncritakae licike korawa nalikane ngajak Puntadewa dolanan dadu, saengga para pandawa kudu lunga saka kerajaan. Pentil ncitakake runtut wiwit A-Z.

“Dadi, perange pandawa lan korawa kuwi ana ing lapangan kurusetra. Lapangan kuwi wes diberkahi para dewa, saengga sapa bae sing mati ana kono langsung mlebu swarga”.

Ukara kuwi sing mungkasi critane Pentil. Pentil banjur takon karo muride.

“Kira-kira, yen kowe dadi wayang, kowe pengen dadi sapa?”

Murid-murid pada saut-sautan. Ana sing pengen dadi Arjuna, Kresna, Bima, Puntadewa, Srikandi, lan liyane. Kabeh sing dipengeni kuwi paraga wayang sing mbela pandawa. Ora ana sing padha pengen mbela korawa, kejaba siji, Yaqub.

“Qub, kancamu padha pengen dadi Arjuna, Bima, kowe kok malah pengen dadi Duryudana. Napa?”

Pentil nglanjutke omonge sakdurung Yaqub ngomong.

“Duryudana kuwi lak korawa, jahat, senenge nukari pandawa, ngakali lan pengen nyilakani pandawa. Napa kowe kok milih Duryudana?”, takone pentil karo Yaqub, karo isih rada gumun.

Karo rasa bangga, Yaqub mangsuli pitakonane Pentil.

“Ngoten, Pak. Duryudana menika lak jahate karo pandawa tok. Ngakaline yo karo pandawa tok. Mboten wonten critane Duryudana nukari adhi-adhine to? napa malih karo tiyang sepuhe”.

Rungu jawabe Yaqub sing kaya kuwi, alise Pentil rada dunggake siji. “Terus?”

“Sakdawane Duryudana dadi raja, Astina dadi kerajaan sing makmur, gedhe lan disegani kerajaan liya. ngoten ta?”

“Yen Duryudana kuwi nakal, Pandawa uga nakal. Yen duryudana licik, pandawa uga licik. lak ngono?”

“Kurang apa coba Duryudana. Sekti, sugih, sopan marang wong tuane, ora tau ngrasake kasangsaran, dadi raja sing kerajaane makmur. Senadjan kalah ing perang, Duryudana langsung mlebu swarga loka. Enak to?”

Keprungu alesane Yaqub sing masuk akal kuwi, pentil mung meneng. Karo mikir sadawane dina.

“iya, ya. Kurang apa enake Duryudana….”

Iklan

Perihal rizalihadi
Aku iki pentil sing balak. Isih cilik, ijo, durung mateng lan dipeksa katon mateng. Nanging ora apa, jalaran ngelmu iku kalakone kanthi laku :)

3 Responses to Duryudana Fans Club

 1. lia says:

  hahaha…
  sesuk tak golek ane seng jenenge yaqup..

 2. rizalihadi says:

  Aja… kuwi fiktif. bukan nama sebenarnya… 😀

 3. SOFYA says:

  Perihal rizalihadi
  Aku iki pentil sing balak. Isih cilik, ijo, rung mateng tapi dipeksa katon mateng. Nanging ora apa, jalaran ngelmu iku kalakone kanthi laku 🙂

  PENGEN CEPET MATENG DI KARBIT AE MAS BROW……^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: