Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

Nalikane Puntadewa dijak maen dadu korawa, dheweke ngerti yen kuwi mung akal-akalan kanggo nyingkirake Pandawa. Ning panjalukan mau tetep ditrima kathi legawa, ora mikirke meh dinakali apa diapusi. Penting, antarane Pandawa lan Korawa duweni harmonisasi kang adem tentrem. Dalah mburi-burine Pandawa diisin-isin, diwudani ajine  lan kudu buwang dhiri, tetep dilakoni kanthi ksatria, ora mokal ora nggelut.

***

Kuwi mau tugelane crita Mahabarata kang isine kondhang ngemu kautamane ngaurip. Perang antarane becik lan ala, putih lan ireng sajrone atine manungsa sing diwakili Pendawa lan Korawa. Kalorone padha sedulure, padha keturunane, bangsa Barata.

Indonesia lan Malaysia ora beda karo crita Pandawa lan Korawa. Padha sedulure, pada suku bangsane, Melayu. Ning ya kaya crita  mau, mesti ana sengol-sengolane, ana tukarane.

Sing paling anyar, nalikane petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) cacah telu, jumat, 13 Agustus 2010 dicekel Marine Police Malaysia (MPM) ing perairan Tanjung Berakit, Bintan. Edane, kedadeyan kuwi isih ana sajroning kawasan Indonesia. Edan tenan!

Wiwitane, petugas DKP nembe bae nyekel nelayan pitu warga Malaysia sing nyekel iwak ana kawasan perbatasan. Ora let suwe, petugas kuwi dicekel genti karo MPM. Petugas sing isih nganggo klambi dinas dicekel, diwudani, lan dinggoni klambine para durjana – Jen ngece tenan!

Kedadeyan kuwi gawe nesune rakyat Indonesia. Durung garing tatune Ambalat, Malaysia wis wani polah maneh nyekel petugas DKP ana ing wilayah Indonesia. Iya si, kanthi dalan diplomasi petugas telu mau bare diculake. Ning ora kuwi perkarane, iki perkara harga dhiri. Sadumuk bathuk sanyari bumi, yen perkarane ana gandheng cenenge karo harga dhiri, ya kudu dibela nganti tugeling jaja, pecahing dhadha, lan wutahing ludira. Dadi dimaklumi nalikane kedutaan besar Malaysia dibalangi tai karo demonstran indonesia. Kuwi mau ekspresi mendhekele, mangkele rakyat Indonesia.

Ning yen dipikir, perkara polahe Malaysia marang Indonesia –kayane- ora owal saka prinsip bangsa kang –jarene- sopan, duweni unggah-ungguh, andhap asor lan luhur ing budi. Dadi senajan dinakali ping pira wae, ya tetep sopan lan tetep jejeg ing budi. –Apes!

Sejatine polah kang sopan, andhap asor lan luhur ing budi kuwi tegese ora tanpa daya lan nrimanan. Kuwi mau kena dinggo, nanging nalikane wes diece entek-entekan, diwudani ajine, jan-jane ya kudu nglawan. Ora mung nrima lan nrima. Gampange, yen kuwat dadi tatakan ya dadia tatakan, ning yen bisa dadi palu, ya antemake. Lak ngono? –jen gregeten dhewe.

Apa maneh yen nontoni sikape pemerintah. Kanggo jagani reketing rasa seduluran, pemerintah mung nrima, ora wani teges. Nrima entuk, ning yen wani teges luwih apik. Sing kudu dingerteni, teges kuwi ora kudu adu okol. Ora kudu gelut!

Teges kuwi sikap, prinsip ajining dhiri. Dadi yen ora teges ya mburi-burine tetep wae diece, dinyek, disepelekake. Ora diajen blas!

***

Prihatine awak iki ora entek-entek senajan Pak SBY wis menehi respon, –senajyan pidhato normatif (ora teges)- kuciwa iki ora kurang.

Ya, memper critane Pandawa-Korawa. Pandawa dinakali, diapusi, diwudani dening Korawa. Ora beda karo Indonesia lan Malaysia. Pandawa ngalah, nrima kanthi legawa kanggo entuk kamulyan ing tembe buriune. Senajyan kamulyane ditentoke ana kurusetra.

Indonesia???  Piye kabare?!

Iklan

Perihal rizalihadi
Aku iki pentil sing balak. Isih cilik, ijo, durung mateng lan dipeksa katon mateng. Nanging ora apa, jalaran ngelmu iku kalakone kanthi laku :)

7 Responses to Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

 1. adisulistyo says:

  Lah Mbuh Kuwi Pungkasane piye…?

 2. rizalihadi says:

  Apa merga sih jilid 7, dadi rung ngerti pungkasane ya? 🙂

 3. Dygta BunNy Soerendro says:

  Jan-jane priwe maning?…
  Siji-sijine sing bisa nduduhake ajining awak negara kuwi yo pemimpine…
  Wong cilik isane bengak bengok, nanging sing dadi pemimpin kuwi yo sing nyambungke lambe….
  Ora usah perang, rak usah mbalang tai, namung sak kecap bae rak sah akeh2…
  Opo amargane mung 20 yuta wong Indonesia wez merbabu lan ora gelem bali? mung alasane siji, yen bali kur ngebak2’i negara, nambah pengangguran, Sapa sing makani?…
  Kok ala nemen???

 4. rizalihadi says:

  akh… apa iya ya? jen… 😀

 5. Pak Guru nyong salut temenan karo jenengan gawe blog ngganggo basa Banyumasan. Angger blog nganggo bahasa Indonesia sih biasa akeh sing gawe basa blog iki ngganggo basa Jawa , Banyumas maning jan hebat temenan! Masalah Indonesia karo Malaysia ya kepriwe maning Malaysia rumangsa lewih sugh lewih sejahtera dadine sakarepe dewek . Nanging jan-jane sing arogan ki pemerintahe. Nek wonge utawa rakyate apikan . Nyong kenal karo kanca-kanca atlet arung jeram Malaysia pas kejuaraan arung jeram Asia Australia nang kali Serayu Banjarnegara. Bocah-bocahe pada andhap asor, sopan, ramah. Keton Melayune malah rumangsaku persis remaja Indonesia keton beda nek wis ngomong pada cakap Melayu. Salam Mas Guru sekang Bu Guru http://Jendelakatatiti.wordpress.com lan bude binda.Kompasiana.com. Matur nuwun.

 6. lia says:

  tekok o dewe py kabare…

 7. rizalihadi says:

  matur nuwun, bu guru… 😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: