Nguri-uri Basa lan Budaya Jawa Geneya Kudu?

Pentil isih kelingan nalika cilikan biyen dolanan ana pelataran omah -kaya wes gedhe wae. Pelatan kang  jembar iku dadi suwargane kanca-kanca kanggo dolanan benthik, patahan, bentengan lan liyane. Iya, kuwi mau dolanan sing kerep dimaenake sabudhale sekolah. Saiki? pelataran mau wes dadi gedhong sing megrang-megrang. Akh…

Beda cerita ning isih jaman cilikan. Wektu kuwi Pentil didhawuhi bu Lik jupuk katul ana tangga teparone. Nalikane bali gawa katul, bu Lik lagi metu omah lan sing ana omah mung simbah. “Mbah, iki katule”, karo bengok banjur bladhas lunga. Merga kedadyen kuwi, seminggu dadi omongane bu Lik yen aku ora duwe sopan santun lan tata krama marang wong tuwa. Huft…

Kuwi mau crita nalikane Pentil isih cilik. Banjur sing dadi perkara apa?

Nalikane Pentil mlebu salah sijine forum kang ngrembuk basa Jawa ana situs jejaring sosial, akeh sing ngrembug bab nguri-uri basa Jawa. Criyose, basa lan budaya Jawa kudu diuri-uri supaya tembe burine ora punah. Akeh sing guneman yen bocah saiki padha ora njawani. Cekake, yen dudu dhewe (wong Jawa) sapa maneh sing kudune nguri-nguri.

Pentil dadi mikir, apa iya yen basa lan budaya Jawa kuwi kudu diuri-uri? Basa sing endi? budaya kang kaya apa? Yen pancen kudu Diuri-uri, apa ya kudu dhewe, wong Jawa?

Pentil dadi kelingan nalikane sih dadi mahasiswa. “Basa kuwi arbitrer, unik, fleksibel, dinamis, universal lan minangkane identitas dhiri”, ngendikane salah siji dosen basa.  Cekake, basa kuwi ngrembaka lan jumbuh miturut lakune jaman.

Katrangan sing kaya mengkono gawe kemrungsunge pikir. Yen mengkono salawase sih ana wong (Jawa) sing urip, ora bakalan basa (Jawa) ilang. Lak mengkono ta logikane? Nyatane, -sing jarene wong tuwa akeh cah enom sing ora njawani- basa Jawa sih eksis nganti seprene. Banjur apa sing kudu diwedeni?

Isih kelingan basa kawi, basa jawa kuna? Basa kang asring ana kitab-kitab kuna. Apa iya basa sing uwis ora dinggo minangka basa padinan kuwi bener-bener ilang? Apa ana sing mikir yen basa kuwi mung owah bebarengan lakune jaman, dadi basa padinan sing asring dhewe anggo? Jarene basa kuwi dinamis? Logikane mengkono ta? Nyatane, ora ana sing gembar-gembor yen dheweke (wong Jawa) kelangan basa Kawi. Banjur pitakonane, apa yen nom-noman saiki ora ngerti unggah-ungguh, basa Jawa dadi ilang?

Beda maneh budaya. Budaya kuwi asil saka makaryane menungsa. Dadi thukul lan ilang kuwi ya siklus. La wong menungsa wae ana lair lan mati. Lak mengkono ta? Yen pancen kudu diuri-uri, sing diuri-uri kuwi budaya sing kaya apa? Apa sing padha regudugan, sikut-sikutan, encot-encotan kanggo ngalap berkah sesajen sing diler-ler? Kuwi? Tambah maneh akeh sing ngresula,  jarene sing nguri-nguri kok malah wong manca, ora wonge dhewe. Terus bedane apa? Wedi yen budaya mau mengkone dipatenke wong liya? Akh..

Tulisan iki ora duwe teges yen Pentil kuwi sengit karo basa lan budaya Jawa. Pentil mung pengen rembugan saka sudut panjingglengan liya. Nguri-uri basa lan budaya kuwi apik, merga kuwi minangka simbol identitas dhiri. Ning apa salahe yen basa lan budaya kuwi ngrembaka miturut lakune jaman lan diuri-uri wong manca? Penting jupuk apike lan ngresepi maknane. Tak kira mengkono. Yen pancen sih ora trima, ya lakoni dhewe. Ora mung gembar-gembor tok. Panjenengan?

Iklan

Perihal rizalihadi
Aku iki pentil sing balak. Isih cilik, ijo, durung mateng lan dipeksa katon mateng. Nanging ora apa, jalaran ngelmu iku kalakone kanthi laku :)

9 Responses to Nguri-uri Basa lan Budaya Jawa Geneya Kudu?

 1. lia says:

  bingung karepe dewe…

 2. ucup says:

  blognya nagus mas…..?

 3. diyan says:

  muga-muga basa lan budaya Jawa bisa tetep ngrembaka nut ilining jaman. owah ya ora papa, jare kuwi biyasa. neng donya sing langgeng rak ya mung owah-owahan kuwi, liyane ora ana sing langgeng kalebu basa lan budaya Jawa. menawa basa lan budaya Jawa kawit jaman kuna manguna tekan saiki ora ana owah-owahan kuwi rak ya (miturutku) ora ana grengseng ora ana kemajuwan.
  🙂

 4. rizalihadi says:

  matur nuwun, 🙂

 5. Faishal says:

  tokohnya kok pentil ?

 6. Faishal says:

  maaf , kulo mboten ngertos basa Jawa <# 🙂

 7. Faishal says:

  ❤ 😦 (^^^) 3:)

 8. Ahnan Alex says:

  Aku remen karo isine bloge sampeyan, Mase. Mangga padha mempeng nguri-nguri basa lan budaya Jawa amarga kita kabeh iki lahir lan urip ing tanah Jawa. Bapak lan ibu kita padha Jawane, kan? hehehehe

  Salam,
  Tukang Pertalan saka Pasuruan

 9. adindot says:

  artinya apa nih mas? mau saya pake buat tugas ya hehe ^^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: