Sing Duwe

Sing jenenge guru kuwi lumrahe ya sing bisa digugu lan tiniru. Kuwi lumrahe….

Lha yen gurune kuwi kaya Pentil (dudu arane asli -kaya neng koran kriminal kae- :D), banjur kepriye? Wis bocahe bodho, ndableg, tur maneh nyleneh. Apa sing kaya mengkono kuwi bisa digugu lan tiniru? Apa dadine ora malah wagu lan saru? Ealahdalah…!

-Ora nyindhir lho ya- Nyatane kaya ngono, dadi ora usah kaget, apa maneh nganti padha regudukan demo. Guru sing kaya Pentil kuwi mung neng kene, anane neng blog iki. Pentil sing isih ijo royo-royo, cilik menthik, lan sepet kuwi –Jare wong-wong lho ya- saikine wis dadi guru. Ora bahen-bahen, dadi gurune wit-witan! Kok bisa? Kaya iki critane…

Neng jagate wit-witan, dianakake seleksi CPNS (Calon Pentil Numuju Sa -ora Calon Penthil Neng Susu lho ya). Lha si Pentil kuwi melu. Kanggo ngadhepi tes CPNS, Pentil sinau isuk-bengi, peng-pengan ndonga, njaluk pangestu marang sadhengah wit lan liya-liyane.

Pas titi wancine pengumuman, Pentil katut. Padhahal Pentil lagi wae lulus saka Universitas Negeri Neng Sekaran.  Jupuke jurusan sing lagi in, yaiku basa Jawa (jawa=Jagate Wit-witAn). Gelem ora gelem, siyap ora siyap, Pentil dumadakan dadi guru –jalaran ijasahe kanggone mung dadi guru- senadjan durung mateng tenanan.

Dhasare isih pentil, dikarbit pira-piraa ya ora bakal mateng, isih wutuh pentil. Ya pancen, saikine wernane wis rada kuning, ning jan-jane balak alias durung mateng tenanan.

Kepriye lakune pentil padinane? Ya kaya iki, tontoni dhewe. Mangga… Nanging sadurunge, kudu padha dingerteni yen Pentil kuwi durung mateng, isih cilik, dadi isih bodho. Yen duwe pikiran beda, basane aja didebat –jalaran debat kuwi mung kanggo menungsa kang wis pinter- nanging dirembung bareng-bareng –senadjan pisuh-pisuhan- :D.

Iklan
%d blogger menyukai ini: