Salah Bener Penting Lumrah

Sejatine urip -miturut Pentil, dadiya wong sing lumrah. Ora mung bab urip kang kudu prasaja, nanging urip kang lumrah uga kaya  tangga teparone.

Lumrah kuwi pancen wigati, tegese yen awake dhewe ora katon lumrah mesthi dicap ciri utawa cela. Tuladha? Ngerti bocah punk? Bocah punk kuwi rambute disemir lan modele kaya sapu duk. Saliyane kuwi, klambine mesthi ireng, bolong, utawa akeh tambalane. Kahanan sing kaya iku ora lumrah ana masyarakat, dadi yen jenenge cah punk mesti dianggep ala. Ora ngurus mboh ala tenanan apa ora, penting ora lumrah. Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Aja tukaran, marai dadi kethek karo lutung!

Nalikane Pentil isih leyeh-leyeh ing tritikan rungu swara cah tukaran ing sisih omah. Pas arep nontoni sapa sing tukaran, dumadakan keprungu swara “le, aja padha tukaran, ndhak dadi kethek karo lutung”. Baca pos ini lebih lanjut