Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

Salahe Sapa Dadi Bangsa Sopan Andhap Asor Luhur ing Budi?

Nalikane Puntadewa dijak maen dadu korawa, dheweke ngerti yen kuwi mung akal-akalan kanggo nyingkirake Pandawa. Ning panjalukan mau tetep ditrima kathi legawa, ora mikirke meh dinakali apa diapusi. Penting, antarane Pandawa lan Korawa duweni harmonisasi kang adem tentrem. Dalah mburi-burine Pandawa diisin-isin, diwudani ajine  lan kudu buwang dhiri, tetep dilakoni kanthi ksatria, ora mokal ora nggelut.

***

Kuwi mau tugelane crita Mahabarata kang isine kondhang ngemu kautamane ngaurip. Perang antarane becik lan ala, putih lan ireng sajrone atine manungsa sing diwakili Pendawa lan Korawa. Kalorone padha sedulure, padha keturunane, bangsa Barata.

Indonesia lan Malaysia ora beda karo crita Pandawa lan Korawa. Padha sedulure, pada suku bangsane, Melayu. Ning ya kaya crita  mau, mesti ana sengol-sengolane, ana tukarane. Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Ngelingake tok, apa ya wis cukup?

Isuk iki Pentil sih katon njendul mripate, padahal turune sewengi ambleg banget. Ya, Pentil turu gasik merga awane sibuk karo pakaryane lan ditambah maneh wengi-wengi sadurunge lek-lekan trus.

Wengi iki Pentil turu ning omahe dhewe, maklum sedinane Pentil manggon nang omahe mbakne. Kahanan kuwi jalaran nggone kerja adoh saka omahe. Baca pos ini lebih lanjut