Lelucon Jadi Lelaraan

Irah-irahan neng duwur mboh salah apa bener -lali je. Dadi intine sing maune pengin guyon, lelucon malah dadi prekara sing ala.

Ya, isih bab skandal seks memper artis Ariel New Peterpen. Lak wis lawas to beritane? Mula kuwi! Jan-jane Pentil ki wegah komentar bab kuwi, nanging nontoni postingan ana internet dadi prihatin. Gene?

Skandal mirip artis

Memper artis, stop!

Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Udan Kethek

Isuk iki jan-jane Pentil dadi petugas upacara ana kecamatan. Kok jan-jane, apa ora wani teka? Ora ngono, nalikane wes siyap-siyap upacara, mara-mara udan. Acara batal, dadi latihane sedina wingi dadi percuma -padahal ya seneng. 😀 Baca pos ini lebih lanjut

Salah Bener Penting Lumrah

Sejatine urip -miturut Pentil, dadiya wong sing lumrah. Ora mung bab urip kang kudu prasaja, nanging urip kang lumrah uga kaya  tangga teparone.

Lumrah kuwi pancen wigati, tegese yen awake dhewe ora katon lumrah mesthi dicap ciri utawa cela. Tuladha? Ngerti bocah punk? Bocah punk kuwi rambute disemir lan modele kaya sapu duk. Saliyane kuwi, klambine mesthi ireng, bolong, utawa akeh tambalane. Kahanan sing kaya iku ora lumrah ana masyarakat, dadi yen jenenge cah punk mesti dianggep ala. Ora ngurus mboh ala tenanan apa ora, penting ora lumrah. Baca pos ini lebih lanjut

“Jangan Bilang” Kalebu Porno?

Mau bengi ana kedadeyan sing lucu. Kedadeyan kuwi diwiwiti nalika Pentil entuk pesen saka kanca anyare. Kanca mau ngirim pesen lumantar coment sing ana ing bloge Pentil.

“oooo…berarti ini yang menyebabkan terperengkap software anti situs dewasa

gini pak, di laptopku tak install software untuk memblokir situs porno dan kalimat porno, dan ternyata bog ini termasuk kategori itu, maaf ya pak, terpaksa saya harus pergi ke warnet untuk membuka blog sampean”

Langsung wae Pentil mikir. Neng jero atine, sok-sok mbatin kok bisa ya  mlebu kategori porno? Pentil isih bingung nalikane maca coment mau. dipikir, dipikir lan dipikir Baca pos ini lebih lanjut

Diversifikasi Pangan Pokok Vs Wong Jawa

Bab diversifikasi -mboh tegese apa- pangan pokok jan-jane uwis suwe digalakake. Wes pirang taun kepungkur kahanan kaya kuwi digembor-gemborke. Senadjan mengkono, tembung kuwi nembe bae keprungu kupinge Pentil.

Diversifikasi pangan pokoke intine kuwi panganan sing bisa kanggo ngganteni sega, alias karbohidrat. Ya jenise macem-macem, ana tela, jagung, sagu, lan liyane -merga ora ngerti. 😀

Pamerintah ngandharake yen Indonesia kurangen beras -taun-taun wingi, klalen- dadi pamerintah nggalakake diversifikasi pangan pokok. Tujuane ben masyarakat kuwi ora bingung nalikane beras wis langka neng pasar. Baca pos ini lebih lanjut