Lelucon Jadi Lelaraan

Irah-irahan neng duwur mboh salah apa bener -lali je. Dadi intine sing maune pengin guyon, lelucon malah dadi prekara sing ala.

Ya, isih bab skandal seks memper artis Ariel New Peterpen. Lak wis lawas to beritane? Mula kuwi! Jan-jane Pentil ki wegah komentar bab kuwi, nanging nontoni postingan ana internet dadi prihatin. Gene?

Skandal mirip artis

Memper artis, stop!

Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Salah Bener Penting Lumrah

Sejatine urip -miturut Pentil, dadiya wong sing lumrah. Ora mung bab urip kang kudu prasaja, nanging urip kang lumrah uga kaya  tangga teparone.

Lumrah kuwi pancen wigati, tegese yen awake dhewe ora katon lumrah mesthi dicap ciri utawa cela. Tuladha? Ngerti bocah punk? Bocah punk kuwi rambute disemir lan modele kaya sapu duk. Saliyane kuwi, klambine mesthi ireng, bolong, utawa akeh tambalane. Kahanan sing kaya iku ora lumrah ana masyarakat, dadi yen jenenge cah punk mesti dianggep ala. Ora ngurus mboh ala tenanan apa ora, penting ora lumrah. Baca pos ini lebih lanjut

Ngelingake tok, apa ya wis cukup?

Isuk iki Pentil sih katon njendul mripate, padahal turune sewengi ambleg banget. Ya, Pentil turu gasik merga awane sibuk karo pakaryane lan ditambah maneh wengi-wengi sadurunge lek-lekan trus.

Wengi iki Pentil turu ning omahe dhewe, maklum sedinane Pentil manggon nang omahe mbakne. Kahanan kuwi jalaran nggone kerja adoh saka omahe. Baca pos ini lebih lanjut

Duryudana Fans Club

Jenenge guru, saben dinane Pentil mulang murid-muride. Orang mung bab kompetensine sing kudu disampekake, ning kudu ana nilai moral uga sosial ing sajrone.

Dina iki, Pentil mulang ing klas X. Pelajaran sing diwulang yaiku bab wayang. Sewengine, Pentil wes maca-maca crita wayang, maklum Pentil kuwi ora ngerti bab wayang. Pentil maca crita Ramayan, Anoman obong, Sumantri ngenger, nganti crita Baratayudha. Kabeh diwaca sewengi natas, kaya pagelaran wayang tenanan. Baca pos ini lebih lanjut

Kancil nyolong timun

Jenege wae liburan, wes mesthi si Pentil luru hiburan. Sing dipilih Pentil, lunga marang Bonbin.
Neng kana, Pentil pota-poto neng ngarepe macan, ula, gajah lan liyane. Ana sing lagi numpak jaran, makani iwak, terus nggaya bareng lutung. Gayane ki ana wae pokoke.
Kira-kira jam 10-an, Pentil nonton kancil sing ana ing kandhang gedhe. Dhewekan, ora dicampur bareng kewan liyane.Pentil mikir, geneya kok di pisah dhewe kewan iki. Baca pos ini lebih lanjut

Padha Sinau

Sadawane minggu iki, sekolahane pentil lagi nganakake ulangan kenaikan kelas. Merga sekolah kejuruan dadine kompetensi sing diujikake lumayan akeh. Baca pos ini lebih lanjut